Najczęściej popełniane błędy przy doborze oleju

Współczesne auta są coraz bardziej zaawansowane, co przekłada się na wydajniejszą pracę oraz minimalizację kosztów eksploatacji. Nowoczesne konstrukcje wymagają odpowiednich środków smarnych, które muszą precyzyjnie spełniać stawiane przed nimi zadania. Szeroka oferta olejów oraz płynów eksploatacyjnych z jednej strony pozwala na dopasowanie ich do wymagań konkretnego silnika, z drugiej zaś zwiększa ryzyko stosowania niewłaściwego produktu. Każdy produkt ma swoją charakterystykę pracy i konsekwencje błędnego doboru też mogą być różne.

Przyjrzyjmy się różnicom w najczęściej wymienianym oleju silnikowym. Oleje silnikowe różnią się pod względem lepkości oraz jakości. Lepkość oleju opisujemy klasyfikacją SAE, która różnicuje oleje pod względem ich przeznaczenia tzn. do pracy w niskich temperaturach (zimny rozruch) i pracy w wysokich temperaturach (po rozgrzaniu się silnika). Oleje „zimowe” np. SAE 0W, 5W, 10W, 15W posiadają przy indeksie lepkości literę „W”. Nigdy nie powinniśmy stosować oleju z wyższym indeksem niż wymaga producent, gdyż olej taki będzie miał wyższą lepkość podczas rozruchu silnika, co może wpłynąć na jego zwiększone zużycie przy uruchamianiu.

Czytaj więcej >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *